Erfarenheter av verktyget genombrott.nu

Datum: 27 maj 2021, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan

I Eslövs kommun har man arbetat med verktyget genombrott.nu under flera år. Hur arbetar verksamheterna med kvalitet och utveckling och vilka är deras lärdomar och utmaningar?

 

Ur programmet:

  • Enhetschef och teamledare inom hemvården berättar om tre års förbättringsarbete baserat på kontinuerlig mätning av brukarnas upplevelser under hela perioden.
  • Enhetschef och teamledare inom LSS barn samt socialpsykiatrin berättar hur de bedriver förbättringsarbete inom funktionshinderområdet och hur de har lyckats genomföra 500 förbättringar mitt under pandemin.
  • Kommunens kvalitetsutvecklare tar oss igenom hur de leder och samordnar ett strategiskt kvalitets- och utvecklingsarbete i hela kommunen, från politisk nämnd till verksamhetsnära vård och omsorg.
  • Information om en ny utbildning: Så använder ni genombrott.nu för att skapa förbättringar i er organisation. Utbildningen innehåller filmer, webbinarier och workshops.