Elevhälsobaserade förebyggande insatser för tonåringar med sårbarhet för psykisk ohälsa

Datum: 14 juni 2021, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Kommunala och regionala aktörer som arbetar med barn och ungas psykisk hälsa
Anmälan

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland tonåringar. Förebyggande insatser kan motverka en negativ utveckling och ge unga rätt verktyg att hantera livets utmaningar.

Under webbseminariet presenteras ett forskningsprojekt med ett förebyggande arbetssätt där elever ges möjlighet att delta i en kurs i skolan för att motverka psykisk ohälsa, i samverkan mellan skola/elevhälsa och vårdcentral. Programmet Tanke och Hälsa genomförs idag i Västra Götalandsregionen. Vi tar också del av hur ungdomar med psykiska besvär på ett enkelt sätt digitalt kan kontakta och få stöd och hjälp av Första linjen i Värmland.