Barns delaktighet i det strategiska arbetet

Datum: 23 september 2021, kl 08:00 - 09:00
Organisatör: Skolverket och Socialstyrelsen
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Du som arbetar med barn och unga inom exempelvis skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Anmälan

Hur kan vi använda barns och ungas delaktighet när vi utformar insatser, samverkar och organiserar vårt stöd? Ett digitalt frukostseminarium om hur barn och unga kan göras delaktiga i kommunernas och regionernas strategiska och förebyggande arbete, arrangerat av Skolverket och Socialstyrelsen.

Program

8.00 – 08.05 Inledning

08.05 – 08.25 Hur får vi barn och unga med låg tillit till samhället att bli delaktiga och vad kan de lära oss. Maj Pettersson, samordnare för social hållbarhet och barnrätt i Upplands-Bro kommun.

08.25 – 08.45 Så har Markaryd samlat in barn och ungas erfarenheter från olika insatser. Elin Hjort, samordnande socionom vid Centrala Elevhälsan i Markaryd samt TSI utvecklingsarbete Barnets bästa gäller i Kronoberg.

08.45 – 08.55 Är vi på rätt väg? Ungdomar som har lyssnat på presentationerna reflekterar över det som har lyfts under morgonen.

08.55 – 09.00 Avslutning

 

Sista anmälningsdag: 17 september