Att rusta barn, familjer och oss själva – vem gör vad?

Datum: 5 december 2019, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms erbjuder ett begränsat antal medarbetare inom Stockholms läns kommuner och inom Region Stockholm att kostnadsfritt ta del av kursen.
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom Första linjen, samt politiker och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar Första linje-verksamheternas arbete.

Det här eventet har passerat.

Anmälan till första linjekonferensen den 5 december är nu öppen

Programmet pågår mellan kl. 10.00 – 16.00

Från kl. 09.00 finns möjlighet att besöka konferensens utställare och fler tillfällen ges under dagen.

Konferensen modereras av Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa och nationell samordnare för psykiatrin vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Programinnehåll:

Hur vill barn och unga få hjälp?
Panelsamtal med representanter för unga, politiker, och representanter från akademin

Föräldrastöd på första linjen – digitala möjligheter.
Föreläsning med Martin Forster, leg. psykolog och doktor i psykologi

När de vuxna äter upp allt syre i rummet.
Föreläsning med Erik Abrahamsson, leg. psykoterapeut

Mår ungdomar dåligt eller mår de inte bra?
Föreläsning med Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin vid Uppsala universitet

Fyra parallella seminarier (val av två seminarier sker i samband med anmälan):

  • Barnkonventionen från ord till handling. Seminarium med Emma Fagerstrand, barnrättsexpert
  • NPF och beroendeproblematik. Seminarium med Lotta Borg Skoglund, specialist i allmänmedicin och psykiatri och överläkare vid SMART Psykiatri
  • Arbetsmodell för tidiga gemensamma insatser för barn, unga och deras familjer. Seminarium med representanter från elevhälsan i Holmsjö/Rödeby skolor och förskolor i Region Blekinge
  • Trauma på kartan – från forskning till prevention i praktik. Seminarium med Maria Schillaci och Poa Samuelberg, leg. psykologer

Ett mer detaljerat program kommer inom kort. Föreläsningarna spelas in och kommer vara möjliga att se i efterhand.

Erbjudande

Genom Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuds ett begränsat antal medarbetare inom Stockholms läns kommuner och inom Region Stockholm att kostnadsfritt ta del av kursen.

Anmälan görs direkt till SKL via deras anmälningsformulär, där du under ”fakturaadress” söker på Region Stockholm, väljer Region Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ange fakturaperson Nina Mautner Granath och referensnummer 1500P02.

Kontaktpersoner

Maria Kalingas Ruin
maria.kalingasruin@skl.se
072–998 15 76

Anna Jonsson
anna.jonsson@skl.se
08–452 74 02