Analyskraft som gör skillnad

Datum: 23 september 2021, kl 10:00 - 11:45
Organisatör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
Pris: 500 kronor ex moms.
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.
Anmälan

Under 2021 sänder Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett antal webbsända studiebesök och webbinarier för att förmedla inspiration och lärande om samverkan som gör skillnad. Analyskraft som gör skillnad är ett webbinarie som lyfter systematiskt analysarbete som sker i bred samverkan utifrån ett befolkningsfokus. Vilka är framgångsfaktorerna som skapar kraften att omsätta statistik och befolkningsdata till ett aktivt arbete för en god och jämlik hälsa i befolkningen? Representanter från SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) medverkar.

Program

10:00 Inledning

Jesper Ekberg,  samordnare Strategi för hälsa, SKR

10:10 Styra och leda – konsten att prioritera

Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), Marie Blom Niklasson, handläggare, SKR, och Elisabeth Skoog Garås.

10.40 Representanter från kommuner och regioner berättar om aktuella initiativ där ett systematiskt analysarbete i samverkan gör skillnad

Örebro län: Samverkan som grogrund för vidareutveckling.  Amanda Bååk, analytiker och Ida Broman, utvecklingsledare, Region Örebro.
Huddinge kommun: Jämlikhet i Huddinge. Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare jämlikhet,  och Marcel Moritz, hållbarhetsstrateg, Huddinge kommun.
Västra Götaland: Barnmätverket. Representanter från Västra Götaland

11:30 Gemensam reflektion om framgångsfaktorer och behov framåt

11:45 Avslut