Äldres psykiska hälsa i primärvården

Datum: 18 december 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 500 kr inklusive moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Primärvårdsläkare, primärvårdssjuksköterskor, kommunal hälso- och sjukvårdspersonal

Det här eventet har passerat.

Välkommen till en utbildningsdag om äldres psykiska hälsa i primärvården. En stor del av de som söker till primärvården är äldre personer över 65 år. Vad kan primärvården göra för att förebygga, möta och behandla psykisk ohälsa hos äldre?

Anmälan öppnar inom kort. Det går bra att föranmäla (ej bindande anmälan) till henrik.tuner@skl.se.