Att leda utvecklingsarbete

Datum: 4 oktober 2021 till 9 november 2021
Organisatör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Du som har uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten som berör flera verksamhetsområden inom kommun eller region.
Anmälan

Att leda utvecklingsarbete är en tvådagarskurs där du som arbetar med utvecklingsarbete får stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar.

Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Områden som berörs är bland annat:

  • Att förstå nuläget.
  • Fokusera på ”rätt” saker.
  • Förstå system och behov.
  • Förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring.

Vi går igenom behovsanalys, intressentanalys, tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik med mera.

Genom Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län har du som medarbetare inom Stockholms läns kommuner och inom Region Stockholm möjlighet att ta del av kursen kostnadsfritt.

Anmälan görs direkt till SKR via länk till anmälningsformuläret som du hittar nedan för respektive kurs. Där söker du på Region Stockholm under ”fakturaadress” och väljer Region Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ange fakturaperson Nina Mautner Granath och referensnummer 1500P02.