Analysunderlag

Här hittar du information som ligger till grund för den sammanfattande nulägesbeskrivningen för Stockholms län på området psykisk hälsa.

Underlag särskilt framtagna för Stockholms län

Övriga underlag i urval