Rapport: Samverkan för tidiga insatser – modeller från tre kommuner

Vissa kommuner har kommit långt i arbetet med att ta fram och implementera metoder och modeller för tidiga insatser i samverkan. I en ny omvärldsrapport presenterar Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tre sådana exempel.

Här kan du läsa om Umeå som har gjort resan från ett traditionellt ”stuprörstänkande” till en modell som bygger på samverkan och samarbeten med alla aktörer som möter barn, Hässleholm som har ett nära samarbete mellan barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden samt om Ulricehamns utvecklingsarbete ”Samverkan för ungas hälsa” som sker tillsammans med skolan, hälso- och sjukvården, BUP och socialtjänsten.

– Vi hoppas att rapporten ska ge inspiration och tips till kommuner som vill utveckla sin egen modell för tidiga insatser i samverkan med olika samhällssektorer och aktörer, säger Nina M Granath, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.