Rapport: Rätt stöd i tid till barn och unga – att göra en genomlysning inom socialtjänsten

I den här rapporten presenteras resultat och erfarenheter från en systematisk genomlysning av socialtjänsten i stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby. Syftet med rapporten är att hjälpa andra stadsdelar och kommuner som vill göra en liknande genomlysning i sin verksamhet.

År 2019 tog Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tillsammans med stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby fram och prövade ett tillvägagångssätt för en genomlysning av socialtjänstens ärenden och insatser till barn och unga. Samarbetet med stadsdelsförvaltningen hade två syften: dels att ge stöd till stadsdelsförvaltningens pågående utvecklingsarbete med att arbeta fram en modell för förebyggande och tidigt stöd, dels att testa hur en genomlysning kan genomföras och användas i det lokala arbetet.

Den här rapporten syftar till att sprida kunskap om hur en genomlysning kan gå till, vilken typ av kunskap den kan generera och hur den kan användas i verksamheten. Rapporten riktar sig till alla som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten och som vill utveckla det tidiga och förebyggande stödet. Den kan också med fördel läsas av verksamma i angränsade verksamheter som samverkar med socialtjänsten. Rapporten är en översikt, det vill säga inte en komplett sammanställning över all kunskap och alla slutsatser som genomlysningen i Hässelby-Vällingby genererade.