Att göra en genomlysning inom socialtjänsten

2019 tog Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tillsammans med stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby fram och prövade ett tillvägagångssätt för en genomlysning av socialtjänstens ärenden och insatser till barn och unga. 

Samarbetet med stadsdelsförvaltningen hade två syften: dels att ge stöd till stadsdelsförvaltningens pågående utvecklingsarbete med att arbeta fram en modell för förebyggande och tidigt stöd, dels att testa hur en genomlysning kan genomföras och användas i det lokala arbetet.

I rapporten ”Rätt stöd i tid till barn och unga – att göra en genomlysning inom socialtjänsten” presenteras resultaten och erfarenheterna från den systematisk genomlysningen av socialtjänsten i stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby. Syftet med rapporten är att hjälpa andra stadsdelar och kommuner som vill göra en liknande genomlysning i sin verksamhet.

Rapporten riktar sig till alla som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten och som vill utveckla det tidiga och förebyggande stödet och av dig som samverkar med socialtjänsten i dessa frågor. Syftet med rapporten är att sprida kunskap om:

  • hur en genomlysning kan gå till,
  • vilken typ av kunskap den kan generera och
  • hur den kan användas i verksamheten.

Webbinarium: Spridning av erfarenheter från socialtjänsten i Hässelby-Vällingby av att göra en genomlysning

I det här webbinariet från den 23 september 2020 presenterar socialtjänsten Hässelby – Vällingby resultaten av genomlysningen och hur de planerar att arbeta vidare framåt. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn berättar om varför det är viktigt att arbeta med tidiga och förebyggande insatser ur ett ungdomsperspektiv och hur unga kan göras delaktiga i  utvecklingsarbetet. Du får också ta del av goda exempel på tidiga insatser i samverkan från några kommuner i landet