Artikelserie: Goda exempel på modeller för samverkan

En utmaning med tidiga insatser är att skapa modeller för samverkan mellan verksamheter och huvudmän. Här presenteras fyra exempel på modeller i Stockholms län där man kommit långt i samverkan.

Här kan du läsa om Hamnen i Gustavsberg där barn och unga med föräldrar får stöd vid psykisk ohälsa, SAGA-modellen i Sollentuna som ger tidigt stöd till barn med psykosocial ohälsa, skolsociala team i Stockholms stads ytterstadsområden som stöttar skolelever med hög frånvaro och elevhälsan i Sigtuna som samverkar med förskolan för att stötta barn som mår dåligt.

– För att kunna sätta in tidiga insatser och skapa effektiva arbetssätt behövs bra modeller som bygger på samverkan och samarbete mellan olika huvudmän och verksamheter, säger Åsa Danielsson, verksamhetschef på Storstockholm och ordförande i styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län. Samarbetet skiljer sig åt mellan kommuner och stadsdelar i Stockholm län och det finns ett flertal exempel på områden som infört bra modeller för hur man kan arbeta tillsammans. Fyra av dessa modeller presenteras i vår artikelserie ”Exempel på modeller för tidiga och förebyggande insatser till barn och unga”.