Seminarium 5: Samverkan och samordnat stöd

Om seminariet

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Under 2020 genomförde Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län en rad aktiviteter inom området, bland annat en seminarieserie om hur skolnärvaro kan främjas.

Seminarieserien bygger på de rapporter som tagits fram av Ifous i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Här kan du ta del av det femte och sista seminariet i serien: Samverkan och samordnat stöd, som sändes den 15 februari 2021.

 

Seminarium 5: Samverkan och samordnat stöd

Samverkan är en grundläggande uppgift i arbetet med att stärka skolnärvaro. Men hur kan vi bygga en samverkan med hållbara, effektiva och fasta strukturer? På vilket sätt kan olika professioner bidra i tvärprofessionella team? Framgångsrika interventioner vid frånvaroproblematik förutsätter oftast en fungerande samverkan – och ju mer komplex problematiken är, desto större behov av samverkan. Det gäller både inom skolan, med vårdnadshavare och mellan verksamheter.