Seminarium 4: Att arbeta med strukturerade kartläggningar

Om seminariet

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Under 2020 genomförde Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län en rad aktiviteter inom området, bland annat en seminarieserie om hur skolnärvaro kan främjas.

Seminarieserien bygger på de rapporter som tagits fram av Ifous i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Här kan du ta del av det fjärde i serien: Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro, som sändes den 26 maj 2020.

Seminarium 4: Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

Med hjälp av rätt frågor och bemötande kan orsaken till problematisk skolfrånvaro hos ett barn identifieras och tidiga insatser sättas in. Men hur hittar vi roten till problemet?