Seminarium 3: Främja skolnärvaro hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa

Om seminariet

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Under 2020 genomförde Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län en rad aktiviteter inom området, bland annat en seminarieserie om hur skolnärvaro kan främjas.

Seminarieserien bygger på de rapporter som tagits fram av Ifous i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Här kan du ta del av det tredje i serien: Främja skolnärvaro hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa, som sändes den 16 april 2020.

Seminarium 3: Främja skolnärvaro hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa

Genom tidiga insatser kan skolfrånvaro förebyggas för många riskgrupper, till exempel för barn med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Men hur upptäcker och hjälper vi barnen på bästa sätt?

Del 1: Barn som anhöriga

Del 2: Så säger forskningen om unga omsorgsgivare

Del 3: Så identifierar, möter och stöttar vi dessa elever