Seminarium 2: Lagar och sekretess – så säkerställer vi bra samverkan

Om seminariet

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Under 2020 genomförde Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län en rad aktiviteter inom området, bland annat en seminarieserie om hur skolnärvaro kan främjas.

Seminarieserien bygger på de rapporter som tagits fram av Ifous i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Här kan du ta del av det andra seminariet i serien: Lagar och sekretess – så säkerställer vi bra samverkan mellan skola och socialtjänst, som sändes den 17 mars 2020.

Del 1: Lagar och sekretess

Del 2: Lagstiftning, sekretesskydd och samtycke

Del 3: Frågor/svar och sammanfattning