Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro

Om seminariet

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Under 2020 genomförde Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län en rad aktiviteter inom området, bland annat en seminarieserie om hur skolnärvaro kan främjas.

Seminarieserien bygger på de rapporter som tagits fram av Ifous i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Här kan du ta del av den första i serien: Så främjar vi skolnärvaro, som sändes den 13 februari 2020.

Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Hur kan vi utveckla insatserna för att främja att våra barn och unga vill och klarar av att gå till skolan? Hur kan vi använda den forskning som finns i det arbete vi redan gör?

Del 1: Introduktion

Del 2: Trygghet och delaktighet 

Del 3: Goda lärmiljöer

Del 4: Organisatorisk medvetenhet