Främja skolnärvaro

Det är inte lätt att svara på frågan om vad det är som gör att barn och unga vill vara i skolan. Flera forskningsstudier visar att det finns faktorer som har större betydelse för att det närvarofrämjande arbetet ska vara framgångsrikt. Framför allt krävs det att skolan bedriver ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete med proaktiva insatser inom flera olika områden och som involverar hela skolans organisation.

Tre områden lyfts fram som särskilt viktiga för att främja närvaro:

  • Elevers upplevelse av trygghet och delaktighet.
  • Goda lärmiljöer.
  • Organisatorisk medvetenhet.

Forskningsöversikten Skolnärvaro sammanfattar forskningen kring främjandet av skolnärvaro och orsakerna till problematisk frånvaro. Den innehåller evidensbaserade metoder som gör det enkelt att jobba systematiskt med frågan och inkluderar diskussionsfrågor som kan synliggöra vad som behöver göras för att öka närvaron i er skola.

Översikten är framtagen i samarbete med Ifous – ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.