Street Pep fick fler unga att röra på sig under sommaren

Inför årets sommarlov var oron stor för att fler barn och unga än vanligt skulle tvingas vara hemma. Coronapandemin ledde till att ungdomar inte fick sitt efterlängtade sommarjobb och att fler föräldrar hade blivit uppsagda eller permitterade, inte minst i länets socioekonomiskt svaga områden. I syfte att främja fysisk aktivitet och psykisk hälsa och att motverka social oro beslutade Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län att ge Street Pep i uppdrag att besöka ytterligare sex platser.

Street Pep är en del av Generation Pep och drivs av Fryshuset tillsammans med stadsdelar, kommuner och det lokala föreningslivet. Målsättningen är att barn och unga ska hitta en aktivitet som de vill fortsätta att utöva på lång sikt. Som en del i arbetet att främja psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga i socioekonomiskt svaga områden har Region Stockholm tecknat ett avtal med Fryshuset om Street Pep sedan 2018 som löper ut 2021.

– Street Pep är mer än bara en kul aktivitet. Det är en långsiktig satsning på lokal idrott och kultur för att ge unga möjlighet att leva ett mer aktivt liv. Eftersom vi samarbetar tätt med både föreningslivet och kommunen finns möjligheten att röra på sig kvar även efter festivalen, säger Choukri Khotar, verksamhetschef Ungdomskultur på Fryshuset.

Sommarens extra nedslag finansierades av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län som är en länsgemensam satsning mellan Region Stockholm och Storsthlm (länets 26 kommuner). Totalt aktiverades drygt 1 750 unga under 6 500 timmar i Nacka, Kallhäll, Tensta, Södertälje, Rinkeby och Bredäng.

Street Pep gör skillnad

Varje lokalt nedslag utvärderas noga. Sedan 2018 har drygt 4 000 barn och unga i Stockholms län deltagit i en eller flera aktiviteter arrangerade av Street Pep. Hälften av dessa har fortsatt att vara aktiva.

– Jag tror att det beror på att vi träffar rätt. Vi lyssnar in de ungas önskemål innan vi kontaktar föreningarna och börjar planera. Ofta finns det redan en aktör i området, men ibland kommer det in lite mer udda önskemål som baseboll och spoken word. Då löser vi det genom att kontakta en förening i grannkommunen, säger Choukri Khotar.

I utvärderingarna tar man också reda på vad det beror på att ett barn väljer att hoppa av en aktivitet. Ofta handlar det om ekonomiska förutsättningar, till exempel att familjen har svårt att betala medlemsavgifter eller utrustning. Då går Street Pep in och stöttar föreningen ekonomiskt för att barnet ska kunna fortsätta med aktiviteten.

–Min förhoppning är att organisationer som Riksidrottsförbundet och SISU fortsätter arbetet tillsammans med föreningarna och kanske kommunen för att sänka trösklarna, så att fler barn och unga har möjlighet att röra på sig. Det gör stor skillnad och behöver inte vara svårt, säger Johanna Lindberg, ansvarig handläggare SLL.

För mer info kontakta:

johanna.lindberg@sll.se på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
choukri.khotar@fryshuset.se på Fryshuset Street pep.

 

Om Street Pep

Street Pep är en lokal aktivitetsfestival som långsiktigt kopplar samman barn och unga med föreningslivet i området. Målet är att fler barn och unga ska röra sig mer, något som bidrar till bättre psykisk och fysisk hälsa, samtidigt som föreningarna får fler medlemmar. Alla aktiviteter är gratis, kräver ingen föranmälan och riktar sig till barn och unga mellan 10 och 20 år.

Street Pep är en del av Generation Pep. Bakom satsningen står förutom Fryshuset och Region Stockholm, även Gålöstiftelsen och Volvo.

Läs mer om sommarens nedslag i Rapport om Street Pep 2020 (pdf).