Coronastöd för barn och familjer

Att både barn, unga och föräldrar har tillbringat mer tid i hemmet under Coronapandemin kan vara positivt för många, men tyvärr finns det en baksida. En oönskad effekt av pandemin är ökat våld, missbruk och otrygghet i vissa hem. Många barn mår dåligt och känner sig oroliga och ensamma. Runt om i länet har därför stödinsatser satts in som ger hjälp och vägledning till en tryggare vardag.

Nedan beskriver vi ett par exempel för att inspirera till fler insatser. Vill du veta mer om respektive satsning, kontakta de ansvariga för insatsen som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Södertälje möter upp med stödlinje och digitalt mötesrum

För att möta svårigheter i hemmen har socialförvaltningen i Södertälje startat en telefonlinje dit barn, unga och föräldrar kan ringa för att få stöd.

– Många känner oro i dessa tider och det finns ett behov av stöd, säger Victoria Larsson, områdeschef Barn och ungdom, socialförvaltningen, Södertälje. En del har svårt att prata med sina barn om oron i samhället, medan andra har svårt att hantera en snabbt förändrad familjesituation. Vi vill arbeta förebyggande och erbjuda hjälp innan problemen växer sig stora.

Socialförvaltningen erbjuder även möten i digitala rum tillsammans med till exempel fältare, kuratorer, familjebehandlare eller socialsekreterare. Besökaren får en länk via mejl, loggar in med sitt BankID och kan sedan prata under sekretess. De digitala rummen har funnits sedan tidigare, men man har nu öppnats upp med fler. Sedan tidigare erbjuds även möten via Skype som dock inte sker under sekretess.

– Det är extra viktigt att vi är tillgängliga och kan möta barn och föräldrar på ett enkelt sätt, säger Victoria. Vi gått ut med information om vårt stöd till bland annat skolan, polisen, media, i sociala medier och på vår hemsida.

För mer information
Victoria Larsson
Områdeschef

Norrtälje – elever träffar skolsköterska och kurator online

För skolelever är tillgänglighet till elevhälsan viktigt, inte minst i dessa Coronatider när har varit gymnasieskolorna stängda i perioder. I Norrtälje har därför Elevhälsan Online tagits fram – en digital tjänst som ökar elevernas tillgänglighet till skolsköterska och kurator.

– Det är en säker och smidig lösning som både kommunala grundskole- och gymnasieelever kan använda, säger Malin Hagström, skolkurator, centrala barn- och elevhälsan, Norrtälje. Eleven loggar in med BankID, beskriver vad hen vill ha hjälp med och blir kontaktad inom 24 timmar (vardagar) av en skolsköterska eller skolkurator som då fått tillgång till elevens personuppgifter. Eleven kan välja om hen vill att samtalet ska ske via exempelvis chatt eller telefon. Det går även att nå Elevhälsan Online utan att logga in med BankID. Friskolelever kan också använda tjänsten, men där sker en kontakt med skolan och eleven kontaktas av deras elevhälsopersonal.

”Vi måste tänka förebyggande och vara tillgängliga för eleverna”

– Vi satte upp Elevhälsan Online på bara en vecka, säger Malin. Samarbetet med IT-sidan fungerade utmärkt, vilket var en förutsättning för att vi skulle klara det så snabbt. I dessa tider krävs både prestigelöshet och förståelse mellan olika professioner och enheter. Vi hoppas kunna erbjuda Elevhälsan Online även efter att coronapandemin är över som ett komplement till andra kanaler.

För mer information
Malin Hagström
Skolkurator

Salem – telefonlinjen ger råd och stöd till föräldrar

Föräldrar i Salem kan ringa kommunens nya telefonlinje för att få råd och stöd under pandemin.

– Många föräldrar är oroliga, både för egen del och för sina barn. Vårt telefonnummer är öppet alla vardagar under kontorstid, men det går också att SMS:a oss på andra tider, så ringer vi upp under kontorstid, säger Linda Strömberg, enhetschef och familjebehandlare, öppenvården, Salems kommun.
Under året har Salems kommun även startat två föräldrapoddar: Päronträdet, som riktar sig till tonårsföräldrar och Fatta va’ förälder där olika föräldraverktyg och utmaningar att vara förälder, bland annat under Coronapandemin, diskuteras.

Oro, stress och isolering tillsammans med sina närmaste kan leda till våld hemma. Därför har Salems kommun också öppnat en telefonlinje som ger stöd till den som har svårt att hantera sin ilska och stress. Hit kan föräldrar som är våldsamma mot sina barn ringa och få hjälp. Även personer som är våldsamma i parrelationer kan ringa och få konkreta råd till att hantera sitt beteende mot sin partner.

För mer information
Linda Strömberg
Enhetschef/Familjebehandlare
Öppenvårdsteamet