Frivilliga organisationer

Attention

Intresseorganisationen för personer med NPF, anhöriga och yrkesverksamma.
attention.se

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

En ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar.

autism.se/stockholm

Bufff

Många barn har en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Bufff är en organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn.  När en familjemedlem blir gripen av polisen kan hela familjen behöva stöd. Bufff finns här för alla familjemedlemmarna. Många som jobbar hos oss har också själva haft en familjemedlem i fängelse.
bufff.nu

Hjärnkoll

Synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet. Ett arbetslivskoncept för att bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet.
nsph.se/hjarnkoll

Se filmen Våga prata om psykisk ohälsa.

Maskrosbarn

Maskrosbarn finns till för dem som har en förälder som dricker för mycket, tar droger eller mår psykisk dåligt.
maskrosbarn.org

Mind

En ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.
mind.se

Min Stora Dag

En rikstäckande organisationen som gör skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar/diagnoser i Sverige
minstoradag.org

NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle.
anhoriga.se

RSMH

Riksförbundet för social och mental hälsa.
rsmh.se

Suicide Zero

En ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden
suicidezero.se

Tilia

En ideell organisation för ungas psykiska hälsa. De vänder sig till alla oavsett könsidentitet. De arbetar med ungas röster i fokus, både i stödjande och påverkande arbete.
foreningentilia.se