Seminarieserie: Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro i Stockholms län

Vid fyra tillfällen under våren anordnades seminarier på aktuella teman kopplat till skolfrånvaro. Där gavs möjlighet att få kunskap om det aktuella temat och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion med andra kommuner i Stockholm län. Här kan du titta på seminarierna i efterhand. 

Seminarieserien var öppen för alla som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro. Varje seminarium var fristående och man kunde därför delta vid ett eller flera tillfällen. Deltagande var kostnadsfritt.

Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Hur kan vi utveckla insatserna för att främja att våra barn och unga vill och klarar av att gå till skolan? Hur kan vi använda den forskning som finns i det arbete vi redan gör?

Datum: 13 februari

Titta på seminariet i efterhand

Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt i fem olika delar.

Titta på seminariet här

Seminarium 2: Lagar och sekretess – så säkerställer vi bra samverkan mellan socialtjänst och skola

En nyckel till att främja skolnärvaro är samverkan mellan skola och socialtjänst. Ibland kan lagstiftning och sekretessbestämmelser uppfattas komplicerade och därför hindra nödvändig samverkan – men behöver det verkligen vara det?

Datum: 17 mars

Titta på seminariet i efterhand

Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt i tre olika delar.

Titta på seminariet här

Seminarium 3: Så främjar vi skolnärvaron hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa

Genom tidiga insatser kan skolfrånvaro förebyggas för många riskgrupper, till exempel för barn med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Men hur upptäcker och hjälper vi barnen på bästa sätt?

Datum: 16 april

Titta på seminariet i efterhand

Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt i tre olika delar.

Titta på seminariet här

Seminarium 4: Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

Med hjälp av rätt frågor och bemötande kan orsaken till problematisk skolfrånvaro hos ett barn identifieras och tidiga insatser sättas in. Men hur hittar vi roten till problemet?

Datum: 26 maj

Titta på seminariet i efterhand

Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt i två olika delar.

Titta på seminariet här