Seminarieserie: Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro i Stockholms län

Här har vi samlat alla delar från vår seminarieserie om skolfrånvaro så du kan titta på dem i efterhand.  

Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Hur kan vi utveckla insatserna för att främja att våra barn och unga vill och klarar av att gå till skolan? Hur kan vi använda den forskning som finns i det arbete vi redan gör?

Datum: 13 februari

Titta på seminariet i efterhand

Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt i fem olika delar.

Titta på seminariet här

Seminarium 2: Lagar och sekretess – så säkerställer vi bra samverkan mellan socialtjänst och skola

En nyckel till att främja skolnärvaro är samverkan mellan skola och socialtjänst. Ibland kan lagstiftning och sekretessbestämmelser uppfattas komplicerade och därför hindra nödvändig samverkan – men behöver det verkligen vara det?

Datum: 17 mars

Titta på seminariet i efterhand

Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt i tre olika delar.

Titta på seminariet här

Seminarium 3: Så främjar vi skolnärvaron hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa

Genom tidiga insatser kan skolfrånvaro förebyggas för många riskgrupper, till exempel för barn med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Men hur upptäcker och hjälper vi barnen på bästa sätt?

Datum: 16 april

Titta på seminariet i efterhand

Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt i tre olika delar.

Titta på seminariet här

Seminarium 4: Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

Med hjälp av rätt frågor och bemötande kan orsaken till problematisk skolfrånvaro hos ett barn identifieras och tidiga insatser sättas in. Men hur hittar vi roten till problemet?

Datum: 26 maj

Titta på seminariet i efterhand

Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt i två olika delar.

Titta på seminariet här

Webbinarium 5: Samverkan och samordnat stöd i förskola och skola

Samverkan är en grundläggande uppgift i arbetet med att stärka skolnärvaro. Men hur kan vi bygga en samverkan med hållbara, effektiva och fasta strukturer?

Datum: 15 februari 2021

Läs mer och anmäl dig här