Första linjen för barn & ungas psykiska hälsa

Socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården arbetar alla med att öka tillgängligheten till och kvaliteten i tidiga insatser till barn och unga. Det är ett arbete som bör ske inom respektive huvudman och med samverkan i fokus. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län kommer under 2019 både stödja satsningar som är igång och ta initiativ till att starta piloter.

Satsningar under 2019

Tidiga insatser inom socialtjänsten
  • Inventering av satsningar och behov av regionalt stöd
  • Pilot i Stadsdelen Hässelby-Vällingby
  • Forum för kommuner med särskilda satsningar på tidiga insatser
  • Spridning av goda exempel
Hälso- och sjukvårdens första linje
  • Delta i utvecklingsarbetet med en ny modell för första linjen inom primärvården
Samverkan för tidiga insatser
  • Medverkar i arbetet för samverkan inom ramen för BUS-strukturen
  • Stöd till lokala initiativ till samverkan för tidiga insatser
  • Spridning av goda exempel på samverkan
  • Gemensamma riktlinjer för ungdomsmottagningar i Stockholms län
  • Samverkan men andra regionala aktörer, tex Länsstyrelsen