Evidensbaserade program

Det finns flera evidensbaserade program riktade till barn och unga. Här kan du ta del av några av dem.

 YAM (Youth aware of mental health)

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats i skolan som syftar till att förbättra psykisk hälsa och minska suicid hos skolelever. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

Under 2021 planerar YAM-koordinatorer placerade på NASP genomförandet av YAM i länets högstadieskolor. För mer information kontakta: Anna Johansson, KI.

Minervastudien

Ökad stress, att vistas i en stökig miljö, kränkande behandling och andra former av diskriminering är exempel på sådant som kan göra skolmiljön till en riskfaktor för psykisk ohälsa hos vissa barn och unga. Skolan är därför en viktig arena för främjande och förebyggande insatser och redan idag har många barn och unga i Stockholms län tillgång till insatser och aktiviteter som syftar till att främja den psykiska hälsan, till exempel genom de evidensbaserade programmen Youth Aware of Mental health (YAM) och PAX Good Behavior Game (PAX).

Nu öppnar Linnéuniversitetet för nya deltagare  Minervastudien, en vetenskaplig undersökning av metoder för att främja matematikfärdigheter och studiero i klassrummet. Under två terminer följer en forskargrupp lärare och elever när de arbetar med det digitala läromedlet Count on me! och PAX i skolan

Erbjudandet vänder sig till lågstadieskolor som inte redan arbetar med YAM eller PAX och för att delta behöver både elever och lärare ha tillgång till iPads. Kommunen behöver också ha certifierade PAX-instruktörer som kan utbilda och handleda lärarna. Linnéuniversitetet erbjuder en subventionerad uppdragsutbildning för de kommuner som ännu inte har utbildade PAX-instruktörer. Sprid gärna vidare informationen till lärare och lågstadieskolor i ditt nätverk!

Läs mer Om Minervastudien

För frågor och anmälan, kontakta Gustav Nilsson, doktorand vid Linnéuniversitetet.