Brukarrevisoner BUP

Delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga är en väg till kvalitetsutveckling av vård och stödinsatser. Inom ramen för den länsgemensamma satsningen Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjöds brukarrevisioner till BUP-enheterna i länet under 2019.

RSMH Brukarrevisioner fick i uppdrag att genomföra två revisioner, den ena för BUP Prima Handen och den andra för BUP Kungsholmen.

Resultatet kan du ta del av i rapporterna nedan.