Aktuellt i länet

Här samlar vi artiklar om lokala händelser och initiativ som rör psykisk hälsa i länet.

Handbok ska förbättra bemötandet av HBTQ-personer

Både den fysiska och psykiska ohälsan är större bland HBTQ-personer än i övriga befolkningen. Samtidigt visar forskning att de som mår dåligt känner lågt förtroende för samhällsinsatserna som finns för att hjälpa dem. En väg till förbättring går via bemötandet.

Läs artikel.

Två personer som tittar på varandra, med regnbågsflaggan i bakgrunden.

 

Kompetenshöjande dagar för nära tusen medarbetare inom skolan

För fjärde året i rad anordnades NPF-skoldagarna i Aula Medica vid Karolinska i Solna. Under de två dagarna fick pedagoger, skolledare och personal inom elevhälsan ta del av verktyg och tankesätt för att bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Läs artikel.

Bild på publikhavet under NPF-skoldagarna 2018.
NPF-skoldagarna 2018

Studiecirkeln med fokus på hälsa för personer med psykisk ohälsa

I Stockholms län testas just nu studiecirkeln Hälsospåret; ett pilotprojekt som stöttar personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga, att reflektera över vad man själv kan göra för att må bättre.

Läs mer.

Bild på händer ovanpå varandra.

Brukarrevision lägger grunden för förbättringsarbete

Många individer vill ta steget från stödboende till en egen försöks- eller träningslägenhet. I Stockholms län har en brukarrevision kartlagt framgångsfaktorerna till att flytten blir lyckad.

Läs artikel.

bild på samtal mellan två personer

Erbjudande om metodstöd för implementering

För att arbetet med psykisk hälsa ska vara så effektivt som möjligt måste evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram kunna implementeras på ett bra sätt. Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) erbjuder därför i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län ett riktat metodstöd i implementering.

Läs artikel.

Utbildning i metodstöd i implementering.

CES – ett viktigt stöd i kommunernas arbete

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, eller CES, är en del av Stockholms läns landsting och har i uppgift att bidra till en god och jämlik hälsa i befolkningen genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Därför arbetar CES bland annat med forskning och utveckling av arbetssätt och metoder för att förbättra vården och öka hälsan i hela länet.

Läs artikel och se film.

Kollegor på CES i diskussion.

Bolotsar – en trygghet för såväl invånare som medarbetare

Genom så kallade bolotsar har närmare relationer och effektivare stöd till personer som bor i Vallentunas träningslägenheter skapats.

Läs artikel.

Miia Kornerud, verksamhetschef på vuxenenheten och Hanna Karlsson, enhetschef för boendestödet, Alléns stödboende och bolotsverksamheten.

Dialogmöte om städers och regioners utveckling av tvärsektoriella strategier för psykisk hälsa och välbefinnande

40 internationella ledare från cirka 15 städer och regioner samlades i Stockholm under två dagar i slutet på maj för att diskutera utvecklingen av hållbara tvärsektoriella strategier för psykisk hälsa och välbefinnande.

Läs artikel och se film.

Bild från Dialogmötet i maj 2018.

Samverkan skapar tillgängligt lärande i Täby

Med nära samverkan över verksamhetsgränser och lyhördhet inför skolledares behov arbetar Täby målmedvetet för att främja skolnärvaron i kommunen.

Läs artikel.

Täbys samverkansteam. Fr v: Cecilia Lindström, socialsekreterare, Kajsa Nyman, enhetschef specialpedagogiskt stöd, Linda Fagerström, specialpedagog, Sylvia Lindholm, socialpedagog och Gabriella Dahlberg, avdelningschef skolservice och skolutveckling.

I gränslandet mellan kommun och landsting

Den 24 maj höll Transkulturellt Centrum i Stockholms län ett seminarium om ansvarsförvirringen som råder kring psykisk ohälsa bland nyanlända.

Läs artikel.

Frida Johansson Metso på seminaret den 24 maj 2018.

Kollektiv kompetenshöjning i Tyresö

Elevhälsoteam, habilitering, socialtjänst, skolledare och politiker – alla i samma rum. Kollektiv kompetens och förståelse för varandras expertis ska få Tyresös elever att stanna i skolan.

Läs artikel.

Bild från seminariet 17 maj 2018.

Gediget grundarbete bäddar för framgång

I Lidingö stad har man gjort sin satsning på psykisk hälsa från grunden, från kartläggning till konkreta projektplaner. Med kontinuerlig delaktighet från verksamheten finns nu möjlighet att skapa goda resultat.

Läs artikel.

Lidingöbron. Fotograf: Jan Ainali, licens under CC BY-SA 3.0.

I Huddinge ska ingen falla mellan stolarna

Den uppsökande verksamheten på Biståndskansliet i Huddinge kommun når ut till vuxna med psykisk ohälsa som själva inte tar kontakt med samhällets stödfunktioner.

Läs artikel.

Carolina Pettersson och Martin Novak, uppsökare i Huddinge kommun.

Helhetssyn leder till bättre stöd på Ekerö

Genom ett projekt kring samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har Ekerö kommun lyckats vända en svaghet till en styrka.

Läs artikel.

NP-teamet på Ekerö.

Mötesplatsen som lyckats aktivera ungdomarna

Det kan se relativt anonymt ut, undangömt i ett industriområde. Men låt inte det lura dig – det är insidan som räknas. När du öppnar dörren går det inte att missa värmen och engagemanget som genomsyrar Mötesplats 25 i Haninge.

Läs artikel.

Mötesplats 25 i Haninge.

SIP-samordnare utvecklar både organisation och individ

Sedan 2010 har personer i behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård enligt lag rätt till en samordnad individuell plan (SIP). Men prioriteringsproblem, oklara förväntningar och skilda kulturer mellan huvudmän gör att samverkan ibland är svårt. Det bestämde sig Stockholm stad för att ändra på genom SIP-samordnare.

Läs artikel.

Elin Fischer och Johanna Kihlgård.

Kunskap och inspiration under NPF-skoldagarna

Den 30 och 31 oktober 2017 arrangerade Karolinska Institutet NPF-skoldagarna. Som en del av kompetenssatsningen inom Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län kunde cirka 500 personer inom skolan, socialtjänsten, habilitering och BUP vara på plats för att ta del av den senaste forskningen och arbetssätten kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs artikel.

Helena Wiklund, projektledare Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och Åsa Radne, processledare Storsthlm.