Kunskapsstöd

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) är en del av Region Stockholm och har i uppgift att bidra till en god och jämlik hälsa i befolkningen genom kunskap och kunskapsspridning.

CES arbetar bland annat med forskning och utveckling av arbetssätt och metoder för att förbättra vården och öka hälsan i hela länet. En viktig del av arbetet är att förse kommuner med rätt underlag och kunskap och CES tar bland annat fram analyser och policyrekommendationer om hälsoläget i regionen, orsaker till sjukdom och ohälsa samt information om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Hör den biträdande enhetschefen för psykisk hälsa, Kyriaki Kosidou, berätta om vad CES erbjuder.

Vill du komma i kontakt med CES?

Kontakta: Kyriaki Kosidou eller Lene Lindberg.