Erbjudande om kunskapsstöd

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, eller CES, är en del av Stockholms läns landsting och har i uppgift att bidra till en god och jämlik hälsa i befolkningen genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Därför arbetar CES bland annat med forskning och utveckling av arbetssätt och metoder för att förbättra vården och öka hälsan i hela länet.

En viktig del är att förse kommuner med rätt underlag och kunskap i deras arbete. CES producerar bland annat analyser och policyrekommendationer om hälsoläget i regionen, orsaker till sjukdom och ohälsa samt om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. För de som arbetar med psykisk hälsa inom kommunerna kan det därför vara en stark kunskapsbank att ta hjälp av.

Titta på filmen ovan för att höra den biträdande enhetschefen för psykisk hälsa, Kyriaki Kosidou, berätta om deras erbjudande.

Vill du komma i kontakt med CES? Kontakta:

Kyriaki Kosidu, kyriaki.kosidou@sll.se, eller Lene Lindberg, lene.lindberg@sll.se.

Du kan även ringa Ewa Andersson, sekreterare för Psykisk Hälsa, på telefon 08-12337146.

 

Medarbetare på CES i diskussion.