Hur hjälper vi barn och deras familjer som upplever kriser och förluster? Hur tar vi emot och hjälper barn och familjer som är på flykt och söker asyl? Seminariet vänder sig till all personal inom hälsovård och omsorg, skola, förskola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, PKL/POSOM, flyktingmottagare, kyrka, begravningsväsende som genom sina arbeten möter barn och familjer i ovan nämnda situationer. Även politiker, chefer och andra beslutsfattare inom kommuner och landsting.

Tid: Tisdag 18 oktober 2016, kl 10:00-16:00.
Registrering med kaffe & te från kl 9:00.
Plats:  Ersta Konferens & Hotell
Kostnad: 1995 kr inkl moms. Fika och lunch ingår.

Ladda ner inbjudan

Anmälan: Maila din anmälan till kansliet@spadbarnsfonden.se. (Sista anmälningsdag är 11 oktober 2016).
Var god uppge fullständig faktureringsadress, inklusive  ev referenser och mottagarkoder. Ange gärna om du har några matallergier.
Anmälan är bindande. Överlåt gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post. Faktura skickas per post till angiven adress.

Föreläsare – Atle Dyregrov

Atle Dyregrov är psykolog med fokus på barn och deras familjer som  upplever förluster och trauman. Han startade Senter for Krisepsykologi i Bergen och är en av världens ledande auktoriteter inom psykosociala insatser vid olyckor och katastrofer. Atle Dyregrov har arbetat för Röda Korset, Rädda Barnen, FNs flyktingkommission och Unicef och är även författare till ett flertal böcker, bl.a. Barn och trauma, Barn i sorg, Att ta avsked, Katastrofpsykologi. Han har också skrivit boken Gruppearbeid i flytktningfamilier – barnegrupper och foreldreveiledning tillsammans med Magne Raundalen och Gustav Lorentzen.

Ämnen som kommer att tas upp under seminariet

  • Hur hjälper vi barn och deras familjer som upplever kriser och förluster?
  • Hur tar vi emot och hjälper barn och familjer som är på flykt och söker asyl?
  • Det kan vara förlusten av en förälder, en nära vän eller ett land. De kan ha upplevt misshandel, svår trafikolycka, sexuella övergrepp eller ha varit med om krig eller flykt. Barn kan även bli traumatiserade utan att själva vara direkt utsatta, exempelvis genom att bevittna svåra händelser. För att förebygga långvariga problem behöver vuxenvärlden en bättre beredskap och större förståelse vid mötet med barn och ungdomar i kris och sorg.

Program

09:00 – 10:00  Registrering med kaffe/te och smörgås.
10:00 – 10:15  Spädbarnsfondens ordf. Henrik Ahlstrand hälsar välkommen.
10:15 – 12:00  Barn i sorg och kris
12:00 –  13:00  Lunch
13:00 – 14:30  Barn i sorg och kris forts
14.30 – 15.00  Eftermiddagsfika
15.00 – 16.00  Avslutande frågestund
Frågor? Kontakta Spädbarnsfonden på:

Kansliet: 031-360 90 60
Telefontider: måndag till fredag kl 11.00-15.30.

 

 

  • Senast ändrad den 25 januari 2017