Instrumentfiltret – vägledning i val av instrument

Instrumentfiltret hjälper dig att hitta ändamålsenliga instrument till sociala investeringssatsningar.

Så här använder du instrumentfiltret:

  1. Du gör genom ett antal val en filtrering av de aspekter som är avgörande för instrumentets ändamålsenlighet.
  2. Du får en lista med resultat, direkt på webbsidan.

Det är viktigt att ni har fastställt målgruppens ålder och satsningens primära fokusområde innan ni väljer instrument, så att förslagen på resultat- och effektmått blir så relevanta som möjligt.

0 100
Filtrering, visar Filter av Total

Hjälpte informationen på sidan dig?