Enhetskostnader – beräkna kostnader och besparingar

Enhetskostnader visar på ett tydligt sätt vad olika insatser för en viss målgrupp kostar. Därför behövs de bland annat för att beräkna den sociala investeringens förväntade besparingar. 

Illustration med symbol för människa, likamedtecken och dollartecken på grön platta

Enhetskostnaderna går att använda på två sätt:

  1. kopplade till verksamhetsstatistik och individdata, för att se vad insatserna till målgruppen kostar i dagsläget
  2. kopplade till typfall av den tänkta målgruppen, för att uppskatta vad olika insatser till målgruppen skulle kosta.

Detta innebär att enhetskostnaderna är användbara för att:

  • göra en förkalkyl av vad den sociala investeringen kommer att kosta respektive spara in genom förbättrade utfall
  • beräkna vad den sociala investeringen skulle kosta respektive spara in genom förbättrade utfall om den skulle implementeras och skalas upp
  • verifiera investeringens förkalkyl och kostnadseffektivitet vid utvärderingen
  • resonera kring vilka vinster en social investering kan antas leda till för andra aktörer och för samhällsekonomin i stort.

I Uppdrag Psykisk Hälsas lista med enhetskostnader finns färdiga uppskattningar av ett stort antal insatser från kommun, landsting och stat:

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?