Verktyg för arbetet med sociala investeringar

För att den sociala investeringen ska bli lyckad krävs bra metoder för att analysera behov, välja effektiva insatser och mäta resultat.

Instrumentfiltret: hjälp att välja mätinstrument

Instrumentfiltret hjälper dig att hitta passande mätinstrument för att utvärdera och följa upp resultaten och effekterna av sociala investeringar. Det fungerar som en förteckning med olika mätinstrument, där du fyller i några uppgifter om investeringen och på så sätt filtrerar fram de instrument som kan vara relevanta.

Till Instrumentfiltret – vägledning i att välja mätinstrument för sociala investeringar

Följupp.nu: verktyg för uppföljning och utvärdering

Webbverktyget Följupp.nu är till för att alla de funktioner inom kommunen, regionen och landstinget som är involverade i arbetet med sociala investeringar ska få en tydlig överblick av satsningarna.

Webbverktyget gör det också lättare att följa upp och utvärdera satsningen, eftersom det samlar processmått, utfallsmått, effektmått, enkäter och dokument på ett ställe.

Till webbplatsen följupp.nu 

!
Saknar du något eller har du ett bra tips på bra verktyg? Kontakta Tomas Bokström

Hjälpte informationen på sidan dig?