Verktyg för arbetet med sociala investeringar

För att den sociala investeringen ska bli lyckad krävs bra metoder för att analysera behov, välja effektiva insatser och mäta resultat.

Följupp.nu: verktyg för uppföljning och utvärdering

Webbverktyget Följupp.nu är till för att alla de funktioner inom kommunen och regionen som är involverade i arbetet med sociala investeringar ska få en tydlig överblick av satsningarna. Verktyget gör det också lättare att följa upp och utvärdera satsningen, eftersom det samlar processmått, utfallsmått, effektmått, enkäter och dokument på ett ställe.

Till webbplatsen följupp.nu 

Enhetskostnader – beräkna kostnader och besparingar

Enhetskostnader visar på ett tydligt sätt vad olika insatser för en viss målgrupp kostar. Därför behövs de bland annat för att beräkna den sociala investeringens förväntade besparingar.

Enhetskostnaderna går att använda på två sätt:

  1. kopplade till verksamhetsstatistik och individdata, för att se vad insatserna till målgruppen kostar i dagsläget
  2. kopplade till typfall av den tänkta målgruppen, för att uppskatta vad olika insatser till målgruppen skulle kosta.

Detta innebär att enhetskostnaderna är användbara för att:

  • göra en förkalkyl av vad den sociala investeringen kommer att kosta respektive spara in genom förbättrade utfall
  • beräkna vad den sociala investeringen skulle kosta respektive spara in genom förbättrade utfall om den skulle implementeras och skalas upp
  • verifiera investeringens förkalkyl och kostnadseffektivitet vid utvärderingen
  • resonera kring vilka vinster en social investering kan antas leda till för andra aktörer och för samhällsekonomin i stort.

I Uppdrag Psykisk Hälsas lista med enhetskostnader finns färdiga uppskattningar av ett stort antal insatser från kommun, region och stat:

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?