På gång inom sociala investeringar

Här hittar du information om vad som är på gång inom sociala investeringar.

Medel från Vinnova för framtagande av programlogik för förbättrade skolprestationer

Uppdrag Psykisk Hälsa har deltagit i Vinnovas utlysning för social innovation och har blivit beviljade medel för att ta fram en programlogik för en satsning på förbättrade skolprestationer och psykiskt välbefinnande genom fysisk aktivitet i skolan. Satsningen utformas som en social investering och tas fram i samarbete med fem kommuner och ett landsting. Satsningens programlogik beräknas vara klar och redo att testas i ett antal kommuner i början av 2019.

Har du frågor om satsningen från Vinnova?

Kontakta Elina Saxelin

Hjälpte informationen på sidan dig?