På gång inom sociala investeringar

Här hittar du information om vad som är på gång inom SIP-området.

Medel från Vinnova för framtagande av programlogik för förbättrade skolprestationer

Uppdrag Psykisk Hälsa har deltagit i Vinnovas utlysning för social innovation och har blivit beviljade medel för att ta fram en programlogik för en satsning på förbättrade skolprestationer och psykiskt välbefinnande genom fysisk aktivitet i skolan. Satsningen utformas som en social investering och tas fram i samarbete med fem kommuner och ett landsting. Satsningens programlogik beräknas vara klar och redo att testas i ett antal kommuner i början av 2019.

Har du frågor om satsningen från Vinnova?

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 22 maj 2018 av Är du intresserad av att beställa material?