Aktion 2018

Aktion 2018 är ett formaliserat samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och 13 kommuner, landsting och regioner, med fokus på ett intensivt utvecklingsarbete kring sociala investeringar. Tillsammans utvecklar vi metoder, verktyg och arbetssätt samt applicerar kunskapen i verksamheten.

De som deltar i Aktion 2018 är:

 • Ale kommun
 • Borlänge kommun
 • Region Gävleborg
 • Göteborg stad
 • Landstinget Blekinge
 • Malmö stad
 • Norrköpings kommun
 • Stockholm stad
 • Sundsvalls kommun
 • Uppsala kommun
 • Västra Götalandsregionen
 • Örebro kommun
 • Östersunds kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 3 maj 2018 av Är du intresserad av att beställa material?