Aktion 2017

Aktion 2017 är ett formaliserat samarbete med fokus på ett intensivt utvecklingsarbete kring sociala investeringar.

Inom ramen för samarbetet utbildar Uppdrag Psykisk Hälsa politiker och tjänstemän om sociala investeringar och erbjuder metodstöd. De kommuner, landsting och regioner som deltar åtar sig i sin tur att applicera kunskapen och metoderna i sina verksamheter för att bygga erfarenhet och dela med sig av goda exempel.

Tolv kommuner, landsting och regioner

De som ingår i Aktion 2017 är:

 • Ale kommun
 • Borlänge kommun
 • Göteborg stad
 • Landstinget Blekinge
 • Malmö stad
 • Norrköpings kommun
 • Stockholm stad
 • Sundsvalls kommun
 • Uppsala kommun
 • Västra Götalandsregionen
 • Örebro kommun
 • Östersunds kommun

Är du intresserad av att ingå i samarbetet?

Hjälpte informationen på sidan dig?