Erfarenhetsutbyte för sociala investeringar

Det finns olika nätverk för dig som arbetar med sociala investeringar, där du kan utbyta kunskap och erfarenheter med andra. Ekonomnätverket är ett öppet nätverk som träffas regelbundet för att diskutera hur man kan arbeta med sociala investeringar. Nätverket är till för dig som arbetar med sociala investeringar och är till exempel ekonom, utvecklare eller processledare.

Hjälpte informationen på sidan dig?