Nätverk och erfarenhetsutbyte för sociala investeringar

Det finns olika nätverk för dig som arbetar med sociala investeringar, där du kan utbyta kunskap och erfarenheter med andra. 

Aktion 2017

Aktion 2017 är ett formaliserat samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och tolv kommuner, landsting och regioner, med fokus på ett intensivt utvecklingsarbete kring sociala investeringar. Tillsammans utvecklar vi metoder, verktyg och arbetssätt samt applicerar kunskapen i verksamheten.

Ekonomnätverket

Ekonomnätverket är ett nätverk för dig som arbetar med sociala investeringar och är till exempel ekonom, utvecklare eller processledare. Ekonomnätverket är öppet för alla.

Hjälpte informationen på sidan dig?