Nätverk och erfarenhetsutbyte för sociala investeringar

Det finns olika nätverk för dig som arbetar med sociala investeringar, där du kan utbyta kunskap och erfarenheter med andra. 

Aktion 2018

Aktion 2018 är ett formaliserat samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och 13 kommuner, landsting och regioner, med fokus på ett intensivt utvecklingsarbete kring sociala investeringar. Tillsammans utvecklar vi metoder, verktyg och arbetssätt samt applicerar kunskapen i verksamheten.

De som deltar i Aktion 2018 är:

 • Ale kommun
 • Borlänge kommun
 • Region Gävleborg
 • Göteborg stad
 • Landstinget Blekinge
 • Malmö stad
 • Norrköpings kommun
 • Stockholm stad
 • Sundsvalls kommun
 • Uppsala kommun
 • Västra Götalandsregionen
 • Örebro kommun
 • Östersunds kommun.

SI-forum

SI-forum är en öppen mötesplats nätverk för dig som arbetar med eller är intresserad av sociala investeringar och är till exempel ekonom, utvecklare eller processledare. SI-forum är öppet för alla.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 24 januari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?