Erfarenhetsutbyte för sociala investeringar

Det finns olika nätverk för dig som arbetar med sociala investeringar, där du kan utbyta kunskap och erfarenheter med andra, däribland Ekonomnätverket. 

Vad är Ekonomnätverket?

Ekonomnätverket är ett öppet nätverk som träffas regelbundet för att diskutera hur man kan arbeta med sociala investeringar. Nätverket är till för dig som arbetar med frågorna och är till exempel ekonom, utvecklare eller processledare.

Tanken med nätverket är att få och bidra med kunskap om sociala investeringar på en nationell och internationell nivå. Det är även ett forum för medlemmarna att bidra med egna erfarenheter och bolla idéer, samt ingå i ett socialt sammanhang.

Fyra träffar genomförs varje år.

  • Två fysiska träffar i Stockholm i lokaler på SKR eller RISE
  • Två träffar genomförs genom Skype

Anmäl dig via formuläret för att gå med i Ekonomnätverket, eller hör av dig till Anna Östbom för mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?