Exempel på sociala investeringsprojekt

På flera håll i landet har det gjorts satsningar inom sociala investeringar att inspireras och ta lärdom av.

Tjej som ler och tar handen mot örat

Studien 20 barnavårdsärenden – tidiga investeringar lönar sig i längden

Studien 20 barnavårdsärenden är unik i sitt slag. Den har undersökt 20 unga vuxna personer som varit under samhällsvård under någon del av sitt liv. Forskarna har kartlagt deras problem och den hjälp de har fått, eller inte fått, under uppväxten.

Sammanfattningsvis sparar tidiga investeringar både resurser och minskar mänskligt lidande. Vanligtvis syns risktecken tidigt, men insatserna dröjer ofta tills problemen hunnit bli allvarliga. I snitt kostar samhällsvården kommunen cirka två miljoner kronor extra per barn, och både barnet och de närstående får utstå stora påfrestningar.

Studien omfattar relativt få barn, så några statistiska slutsatser går inte att dra. Dock är problemen för barnen i studien representativa för de barn som behöver samhällsinsatser under uppväxten, och de problem i välfärdssystemet som visat sig i studien bör tas på allvar och åtgärdas.

Studien 20 barnavårdsärenden visar hur investeringar i tidiga, effektiva insatser både minskar mänskligt lidande och sparar resurser.

Ladda ner mer material om risktecken, insatser och kostnadsberäkningar för barn och unga:

Norrköpings sociala utfallskontrakt – extern finansiering

I februari 2016 lanserades Sveriges första sociala utfallskontrakt mellan en privat investerare och en offentlig part. Utfallskontraktet är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) och Leksell Social Ventures.

Syftet är att uppnå både mänskliga och ekonomiska vinster genom tidiga insatser för ungdomar som är placerade i HVB-hem eller boende som tillhör Statens Institutionsstyrelse (SiS). Insatserna ska minska risken för återplacering och förbättra ungdomarnas skolprestationer.

Den externa finansieringen gör det möjlighet att utveckla metoderna, och därmed uppnå bättre resultat för de målgrupper som har allra störst behov.

Artikel om utfallskontraktet i Norrköpings tidningar: Miljardär satsar i kommunens sociala insatser

Har du ett bra exempel på en social investering du vill dela med dig av?

Kontakta Tomas Bokström!

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 24 november 2017 av Philimona Mulugeta Är du intresserad av att beställa material?