Arbetsmiljö och hälsa i fokus

Sjukfrånvaron är ett stort samhällsproblem och kostsamt för medarbetare, arbetsgivare och för samhället i stort. Hög sjukfrånvaro påverkar i förlängningen verksamhetens förutsättning att klara sitt uppdrag – att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet till medborgarna.

En man sitter invid ett fönster och tittar ut genom fönstret och in i kameran.

Projekt för förbättrad arbetsmiljö

Projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus drevs under åren 2018-2021 av Botkyrka och Örnsköldsviks kommuner, i samarbete med SKR och RISE. Arbetet handlade om att minska sjukfrånvaron och investera i hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunerna investerade totalt cirka 40 miljoner kronor under perioden för förbättrad arbetsmiljö och minskade sjukskrivningar bland medarbetarna. RISE gav tillsammans med SKR löpande stöd till implementering, uppföljning och utfallsmätning.

Sociala utfallskontrakt för minskad sjukskrivning

Tidiga insatser mot sjukskrivningar är effektiva men de kan vara svåra att få plats för i budgeten, särskilt eftersom den även måste täcka de som blivit sjukskrivna sent enligt de ”gamla” rutinerna. För att vända utvecklingen prövar Botkyrka och Örnsköldsviks kommun en ny arbetsmodell med socialt utfallskontrakt, med uppföljning och mätning av sociala och ekonomiska utfall. Projektet har väckt intresse även internationellt genom att modellen för socialt utfallskontrakt tillämpas med ren offentlig finansiering, består av en kombination av offentliga och privata utförare, samt har en tydlig och transparent modell för att mäta och värdera utfall.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?