Rapporten ger en inblick i hur sociala investeringar ser ut i kommuner, landsting och regioner.

Sammanställningen bygger på en enkätstudie genomförd 2014 och är framtagen av Psynkprojektet – psykisk hälsa barn och unga, i samarbete med Malmö högskola.

Sociala investeringar

Det finns ett behov av ökad förståelse för vad sociala investeringar konkret innebär och hur det tar sig uttryck, exempelvis i så kallade sociala investeringsfonder. Det har varit oklart i hur många kommuner och landsting som arbete pågår och vilken form detta arbete har. Syftet med undersökningen som denna rapport bygger på är att kartlägga hur kommuner och landsting/regioner arbetar med sociala investeringar.

Lösningar över förvaltningsgränser

Kartläggningen vittnar om att det pågår ett utvecklingsarbete i många av Sveriges kommuner och landsting/regioner kring begreppet sociala investeringar. Man söker efter organisatoriska och finansiella strukturer som kan skapa förutsättningar för förebyggande, tidiga insatser som både sparar samhälleliga resurser och gynnar individers hälsa och välbefinnande på kort och lång sikt. Arbetet med sociala investeringar adresserar komplexa samhällsproblem som förutsätter lösningar över förvaltningsgränser och med olika aktörer.

Ladda hem rapporten i SKLs webbutik.

  • Senast ändrad den 30 mars 2015