Arbetet med bättre skolresultat utgår från sambandet mellan skolresultat och psykisk hälsa.

Förskolans och skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete samt deras kompensatoriska roll är central i arbetet.

 

Ladda ner allt tillgängligt material från slutkonferensen nedan;

Bilaga: Erfarenheter av DigiLys (PDF)
PRIO – Informationsblad 2015 (PDF)
Rapport: Utvärdering av DigiLys (PDF)
Vänd frånvaro till närvaro (PDF, SKL)

 

Läs mer om skolresultat och psykisk hälsa >

  • Senast ändrad den 3 mars 2015