Skolgång för samhällsplacerade barn och unga

Den forskning som finns visar att skolresultaten är en skyddsfaktor för alla barn, men för familjehemsplacerade barn är den extra viktig. Många faktorer i vår omgivning är svåra att förändra, men något som vi kan påverka är skolgången. Om barn som är placerade i samhällsvård går ut skolan med godkända betyg i årskurs 9, så halverar de risken att hamna i psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och bidragsberoende.

Distansutbildning av SPSM

SPSM har sedan 2015 kontinuerligt erbjudit kostnadsfria distansutbildningar med fokus på samverkan om skolgången för barn och ungdomar som är placerade i samhällsvård. Målgrupp för kursen är personer verksamma inom socialtjänst, HVB och Statens institutionsstyrelse samt skolledare, elevhälsopersonal, specialpedagoger och annan skolpersonal.

Syftet med utbildningen är att:

  • Tydliggöra att eleverna finns i ett gemensamt system där varje professionell aktör är mer eller mindre verksam i olika faser.
  • Skapa bättre förutsättningar för en obruten skolgång och god förankring i skolan för de ungdomar som är inom ramen för samhällsvård.

Målet med utbildningen är att deltagarna har ökad kunskap om samverkande aktörers uppdrag och ansvar, och att de ser sin egen roll kopplat till ansvar och aktivitet före, under och efter en placering inom ramen för samhällsvård.

Det är även ett mål att SiSam-modellen är känd av deltagarna. Kursen består av fyra moment som innehåller information om samverkande aktörers roller, uppdrag och ansvar för placerade barn och unga inom ramen för samhällsvård. Ett av momenten fokuserar på samverkan enligt SiSam-modellen, en modell för samverkan för att skapa en sammanhållen skolgång för placerade barn och ungdomar.

Kursen består av inspelade föreläsningar, dokument att läsa, en inlämningsuppgift samt diskussioner med de andra kursdeltagarna och kursledarna på kursforum. I mitten av maj 2016 kommer det finnas möjlighet att anmäla sig till nästa utbildningsomgång. Anmälan sker via SPSMs webbplats: www.spsm.se/fortbildning

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 23 november 2017 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?