PulsSmart – för ett friskt lärande i skolan

Effekten av fysisk aktivitet på våra hjärnor och vårt mående röner allt större intresse, liksom frågan om hur en rörelsekultur kan främjas i samhället. Idag rör de flesta av oss för lite, och det är en utmaning hur vi kan få in mer rörelse i vardagen när vår livsstil är relativt stillasittande under skoltid, arbetstid och på fritiden. Många av de vanor man får som barn och ungdom håller man fast i som vuxen. Att skapa förutsättningar för barn och unga att uppleva rörelseglädje ökar därmed chanserna för välbefinnande både här och nu och som framtidens vuxna.

På denna sida kommer vi inom kort publicera slutrapporten för PulsSmart – projekt för mer fysisk aktivitet i skolan 2019-2022.

Hjälpte informationen på sidan dig?