Hälsosamtal

Enligt skollagen (27 §) ska alla elever erbjudas minst tre hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden. Det första hälsobesöket får förläggas till förskoleklassen. Alla elever ska också erbjudas ett hälsobesök under gymnasietiden.

Skrattande tjej sitter vid fönster med hörlurar och pilotglasögon

Hälsobesöken innefattar allmänna hälsokontroller och syftet med samtalen är att stödja en hälsosam livsstilsutveckling och att tidigt upptäcka ohälsa. I hälsosamtalet får eleven möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar och val för att stärka möjligheterna att leva ett hälsosamt liv. Mellan hälsobesöken ska eleverna även erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.

Informationsfilm om hälsobesök och hur det går till

Vänersborgs kommun har tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa tagit fram en film om hälsobesök för att beskriva hur ett hälsobesök går till. Filmerna finns för på fem olika språk:

 • Romani
 • Arabiska
 • Engelska
 • Svenska
 • och somaliska.

Ett viktigt budskap i filmen är att skolsköterskan samarbetar med övrig personal inom elevhälsan och att elevhälsan vid behov samverkar med andra aktörer, till exempel socialtjänst och hälso- sjukvård.

Tider för respektive kapitel i filmerna:

 • Intro 00:04
 • Tillväxt 02:52
 • Syn 04:24
 • Rygg 06:32
 • Hörsel 08:17
 • Vaccination 09:44

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 15 februari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?