Metodstöd för elevhälsan

Metodstödet är till för att stödja elevhälsan i deras hälsofrämjande och förebyggande uppdrag genom att konkretisera och tillgängliggöra olika arbetssätt, med särskilt fokus på psykisk hälsa. 

Sedan 2016 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, skolläkare och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens arbetat för att ta fram ett metodstöd för elevhälsan.

Arbetet startade med en insamling av lokalt material från elevhälsan och framställning av texter som under en workshop bearbetades av representanter från elevhälsan. Efter omvärldsbevakning och fortsatt insamling av goda exempel har en första version tagits fram på webben och sommaren 2017 skickades de första texterna ut på remissrunda.

Har du frågor om metodstödet?

Om ni har frågor eller vill dela goda exempel på arbetssätt kan ni maila Linda Sanneving på linda.sanneving@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?