Metodstöd för elevhälsan

Metodstödet är till för att stödja elevhälsan i deras hälsofrämjande och förebyggande uppdrag genom att konkretisera och tillgängliggöra olika arbetssätt, med särskilt fokus på psykisk hälsa. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har  tillsammans med professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, skolläkare och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens arbetat för att ta fram ett metodstöd för elevhälsan.

Just nu är arbetet vilande, men vi kommer att uppdatera med information om hur arbetet fortskrider under våren 2020.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?