Hälsosamtal i skolan

Enligt skollagen (27 §) ska alla elever erbjudas minst tre hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden. Det första hälsobesöket får förläggas till förskoleklassen. Alla elever ska också erbjudas ett hälsobesök under gymnasietiden.

Informationsfilm om hälsobesök i skolan

Filmerna finns på fem olika språk. Svenska, arabiska, somaliska, engelska och romani.

Ett viktigt budskap i filmen är att skolsköterskan samarbetar med övrig personal inom elevhälsan och att elevhälsan vid behov samverkar med andra aktörer, till exempel socialtjänst och hälso- sjukvård.

Hälsobesöken innefattar allmänna hälsokontroller och syftet med samtalen är att stödja en hälsosam livsstilsutveckling och att tidigt upptäcka ohälsa. I hälsosamtalet får eleven möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar och val för att stärka möjligheterna att leva ett hälsosamt liv. Mellan hälsobesöken ska eleverna även erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.

Tider för respektive kapitel i filmerna:

  • Intro 00:04
  • Tillväxt 02:52
  • Syn 04:24
  • Rygg 06:32
  • Hörsel 08:17
  • Vaccination 09:44

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?