Elevhälsobaserad modell för första linjen

Elevhälsan är en viktig aktör när det gäller arbetet med psykisk hälsa hos barn och unga. Syftet med en elevhälsobaserad modell är att förstärka elevhälsan så att den kan fungera som en första linje i samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

En av utgångspunkterna är att ge alla barn och ungdomar möjlighet att söka hjälp själva och att tidiga insatser för psykisk hälsa ska komma barn och ungdomar till del snabbare än det ofta gör idag. Att ge tidiga insatser på skolan som arena innebär att barnen och de unga inte behöver förflytta sig från skolan, utan den kompetens som barnet eller den unge behöver istället kommer till skolan.

En elevhälsobaserad modell innebär att man arbetar tillsammans för att erbjuda förebyggande och tidiga insatser med elevhälsan som den gemensamma arenan. Det är en modell som få kommuner och regioner har testat men som vi i projektet tror kan vara ett bra sätt att arbeta med lättillgängliga och kvalitativa insatser till barn, unga och deras föräldrar.

Arbetet med att skapa en modell för tidiga insatser utgår från lokala behov och förutsättningar och bygger även på pågående utvecklingsarbete inom Uppdrag Psykisk Hälsa där Första linjeboken är framtagen som är ett metodstöd för Första linjen. Ett arbete med ett metodstöd för elevhälsan pågår.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?