Att göra en tidsstudie inom elevhälsan

Inom ramen för utvecklingsarbetet med en elevhälsobaserad modell har vi tagit fram ett underlag som kan användas för en tidsstudie inom elevhälsan. Verktyget kan användas oavsett hur elevhälsan är organiserad.

För att få en bättre bild av vilka arbetsaktiviteter som elevhälsan arbetar med kan en sammanställning av aktiviteter göras avseende hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande aktiviteter.

Syftet är att få ett underlag som kan användas för att förstå hur elevhälsan arbetar idag och vid planering av hur man ska arbeta framöver.

Ni kan också använda verktyget för att mäta efter till exempel 12 månader för att se effekterna av de förändringar som ni har genomfört i era arbetssätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?