Utvärderingar av DigiLys

Vi utvärderar regelbundet DigiLys för att undersöka hur effektivt det är ur olika aspekter. Här kan du läsa mer om vad vi har kommit fram till.

Utvärdering av DigiLys förmåga till förbättrade resultat

Under hösten 2014 genomfördes en utvärdering av arbetsmodellen DigiLys. Syftet med utvärderingen var att ge svar på frågorna om DigiLys har förutsättning att leda till förbättrade resultat för eleverna, och vilka faktorer som i så fall har betydelse för resultaten.

Utvärdering av spridbarheten

Under 2015 genomfördes den första utbildningen i DigiLys. Sju kommuner deltog och denna utbildningsomgång utvärderades i syfte att undersöka spridbarheten i arbetsmodellen.

Hjälpte informationen på sidan dig?