Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för diskussioner med socialdepartementet om en fokuserad nationell pilotinsats avseende psykisk hälsa för gruppen nyanlända under 2016. Enligt uppskattningar är kring en tredjedel av alla flyktingar som kommer till Sverige svårt traumatiserade. Men vissa landsting saknar helt specialistkompetens för att ta hand om dem.
Landsting och kommuner behöver utveckla strategier så att fler asylsökande får hälsoundersökning och stöd för psykisk hälsa. Hälsoskolan, som i redan används ibland annat Region Västra Götaland, visar goda resultat.

Uppdrag Psykisk Hälsa arrangerar den 6 oktober ett heldagsseminarium i Stockholm om psykisk hälsa hos nyanlända.
Antalet platser är begränsat men seminariet kommer också att sändas som webb-tv och är möjligt att se i även i efterhand.

Relaterade artiklar:

”Landstingen saknar kompetens för nyanländas psykiatriska vård” (Artikel ur Dagens Nyheter, 28 augusti 2015)

SKL tycker: Integration

Psykisk ohälsa hos nyanlända migranter (Socialstyrelsen) PDF

 

Webb-TV: Alla ska känna sig välkomna

Barn och skola

Läs mer om SKL och Skolverkets samarbete

Ladda ner eller beställ ”Skolgång för nyanlända elever”.

Informationsfilm: Hälsobesök för nyanlända elever

 

  • Senast ändrad den 25 januari 2017