Brukarupplevelse

Nedstämdhet/depression

Fysiskt/psykosomatiskt hälsotillstånd

Motståndskraft/hanterings-förmåga

  • Senast ändrad den 21 januari 2016