Nationella Självskadeprojektet

Nationella Självskadeprojektet har sedan 2011 arbetat för att personer med självskadebeteende ska få ett gott bemötande, lämplig vård och rätt insatser oavsett var de söker vård.

Projektet är organiserat i tre noder där alla Sveriges regioner och landsting ingår: Norra, Västra och Södra noden. Brukarföreningen SHEDO är en viktig del av projektet och säkerställer att ett brukarperspektiv finns med på alla nivåer.

Nationella Självskadeprojektet har publicerat ”Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende”, ett nationellt dokument baserat på aktuell forskning som utgör stommen för den vård som psykiatrin bör erbjuda personer med självskadebeteende. Projektet stödjer också forskning om nya behandlingsmetoder som brukarstyrd inläggning och emotionsregleringsterapi för både vuxna och ungdomar med självskadebeteende.

Ett antal olika utbildningskoncept har tagits fram inom projektet med syftet att öka kunskap om och förståelse för självskadebeteende och på så sätt bidra till ett bättre bemötande av personer med självskadebeteende.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 19 december 2017 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?